Czym są TALENTY w projekcie MlodeTalenty online?

Cześć kochani!

Nagrałam to wideo, żeby wyjaśnić, czym są talenty w projekcie MlodeTalenty.online.

Przypomnę fragment filmiku promocyjnego (0:30 – 0:47): Każdy uczeń, do którego skierowany jest projekt MlodeTalenty.online posiada talent w rozumieniu zasobu sił fizycznych, umysłowych i duchowych, które można wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych.

A więc talent w projekcie to nasze predyspozycje fizyczne, umysłowe i duchowe, które możemy wykorzystać dla jakiegoś dobra.

Definicję tę stworzyłam na podstawie przypowieści biblijnej z Ewangelii wg św. Mateusza. Uznałam to źródło za prawomocne nie tylko dlatego, iż dla wielu Biblia to księga święta, ale obiektywnie patrząc jest to światowy bestseller, co więcej – arcydzieło literackie i tekst kultury. Do rzeczy…

Pamiętacie tę historię? Pan rozdaje swoim sługom talenty: jednemu dał pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Dwaj słudzy podwoili majątek pana i otrzymali pochwałę – Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. A więc następuje tutaj obietnica, że skoro sługa się „sprawdził”, można mu powierzyć jeszcze więcej. Talent się rozwija, ale i zobowiązania się poszerzają.

Inna sytuacja występuje w przypadku trzeciego sługi, który swój talent zakopał w ziemi. Przeczytam Wam, jak dobitne padają słowa: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Po pierwsze, pan daje KAŻDEMU WEDŁUG JEGO ZDOLNOŚCI – jak to rozumiem?

Każdy bez wyjątku został obdarowany. Każdy dostał coś dopasowanego do siebie, czyli coś zindywidualizowanego. Coś, co nas wyróżnia spośród innych. I obserwujemy w świecie, że rzeczywiście jednemu dostaje się więcej, drugiemu mniej, ale zadanie pozostaje to samo. Musimy zdać raport z tego, co udało nam się zrobić z otrzymanym talentem.

Jest bowiem fragment: Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Jaka nauka z tego płynie? Dostaliśmy coś, co tak jakby nie jest do końca nasze. To nie jest nasza własność. Co oddamy, jeśli zakopaliśmy talent w ziemi to znaczy zlekceważyliśmy go i tym samym pozbawiliśmy siebie szansy na rozwój, a raczej doprowadziliśmy do regresu? Musimy się z tego daru rozliczyć. I ta myśl powinna popychać nas do rozwoju. Powinna powodować refleksję: jeśli otrzymałem w darze ręce, co dobrego mogę z nimi zrobić? Jeśli mam zdrowe nogi, do kogo powinny mnie one poprowadzić? Tutaj już chciałabym nawiązać do tych trzech sfer z logo projektu.

Otóż naszym zasobem fizycznym jest oczywiście ciało. Bez wątpienia jest to coś, w co zostaliśmy wyposażeni i nasze ciało możemy wykorzystać ku dobru swojemu i innych. A więc w tym kontekście ciało jest naszym talentem, a dokładniej zasoby sił fizycznych, którymi dysponujemy.

O tym, w jaki sposób sportowcy wykorzystują swoje ciało opowiada w cyklu „Na ratunek Ikarowi” dr hab. Jan Kosendiak. Występując w barwach narodu wzmacniają poczucie patriotyzmu i dają rozrywkę tym, dla których ich zwycięstwo bywa często największą radością dnia. Pamiętam, jak wzruszałam się wielokrotnie przy oglądaniu zwycięskich meczów siatkówki naszej drużyny z Wlazłym na czele. Moja babcia również jest wiernym kibicem Polaków – i to niezależnie od dyscypliny. Kibicowanie osładza jej samotność.

Na kanale yt MlodeTalenty.online pojawiły się już pierwsze filmiki z talentami wrocławskiej młodzieży. Najczęściej młodzież opowiada o swoich pasjach. Czy pasje również można podpiąć do definicji talentów obranej w projekcie?

To zależy, jakie. Jeśli twoja pasja dotyczy kształtowania ciała, doskonalenia go… to znaczy, że traktujesz ciało dobrze, z miłością do siebie. A więc wykorzystujesz zasoby swoich sił fizycznych dla dobra samego siebie, dla swojego zdrowia. Twoje zaś zdrowie może i powinno służyć innym, a na to chcemy w projekcie uwrażliwiać. Zatem tak, jeśli Twoja pasja prowadzi cię do dbałości o swoje zdrowie – owszem zgadza się to z definicją talentu w projekcie.

Podam jeszcze inny przykład. Jedna z dziewczyn prezentuje pasję do jazdy konnej. Zauważcie, że oprócz tego, że pasja prowadzi ją do aktywności fizycznej, czyli działania na rzecz zdrowia, to pielęgnowana przez lata i doskonalona – może się przyczynić po latach do wybrania zawodu z tym związanego. Osoba o takiej pasji może z powodzeniem nauczyć swoją córkę nabytej umiejętności, a jeśli pójść o krok dalej, może otworzyć własną szkółkę jeździecką. Korzyść dla społeczeństwa i dla niej samej.

Myślę że rozwikłałam zagadkę odnoszącą się do talentów rozumianych jako zasoby sił fizycznych.

Z talentami rozumianymi jako zasoby sił duchowych jest identycznie. Talent w projekcie MlodeTalenty.online to coś ze sfery duchowej, w co jesteśmy wyposażeni, i co przez nas wykorzystane może przynieść dobro nam lub naszemu otoczeniu. Tutaj obracamy się w świecie wartości, zgodnie z teorią Popielskiego. Wg niego wskaźnikiem naszej duchowości jest poczucie sensu życia, które wynika z twórczego funkcjonowania w świecie społecznym i kulturowym.

Jak to się ma do praktyki na portalu? Na łamach portalu zachęcamy do wytężonej pracy nad sobą. W cyklu „Co mi w duszy gra?” wrzucane są filmiki z portalu 2ryby.pl i w nich przeróżni autorzy wprowadzają nas w tematykę wartości, na przykład wartości czekania, czy słuchania. Uwrażliwiamy na drugiego człowieka. Jeśli w tym kontekście zaczniemy duchowo się rozwijać, czyli owe wartości wprowadzimy w życie i damy się im poprowadzić, wówczas wynika z tego jakieś dobro dla nas lub dla innych, albo to i to.

Pozostał jeszcze ostatni element logo do omówienia. Talent jako zasób sił umysłowych człowieka na portalu pojmujemy dwojako:

– predyspozycja do zdobywania wiedzy z konkretnej dziedziny nauki, jakieś uzdolnienie w przedmiotach ścisłych. Przykładowo uzdolnienie do chemii traktowane jako talent właśnie dlatego, że owo uzdolnienie pielęgnowane i doskonalone, może się przyczynić do tego, że uczeń wybierze pracę zawodową zgodną ze swoimi predyspozycjami, a to jest korzyścią dla jego zdrowia psychicznego, jak i jest korzyścią dla społeczeństwa. Pomijam już tutaj sytuacje, w których pielęgnowanie talentu może doprowadzić do wielkich odkryć na rzecz całej ludzkości. Definicja talentu w projekcie pasuje tutaj jak ulał.

Talent w rozumieniu zasobu sił umysłowych to również talent neuronalny, czyli powstały w mózgu przy pomocy połączeń synaptycznych. Te talenty badane są od lat w Instytucie Gallupa i definiowane są jako wzorzec myślenia, odczuwania i zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. Czyli…? – zapytacie. Odbyłam już badanie 34 talentów Gallupa i dla przykładu powiem Wam o pierwszych pięciu, które są u mnie najbardziej rozwinięte.

Moje talenty neuronalne to:

  1. Empatia – Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.
  2. Optymizm – Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.
  3. Pryncypialność – Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.
  4. Rozwijanie innych – Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.
  5. Współzależność – Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

To moje top 5 talentów Gallupa i muszę powiedzieć, że badanie trafnie mnie zdiagnozowało. Byłam świadoma niektórych z tych talentów, natomiast nie miałam pojęcia, że istnieje talent „rozwijanie innych”, a tu proszę. Okazuje się, że wykorzystuję go na co dzień w praktyce, tworząc portal www.mlodetalenty.online! Na moim przykładzie można spostrzec, że często mamy w sobie nieuświadomiony potencjał. KAŻDY, powtarzam, KAŻDY ma talent – czy to w rozumieniu zasobu sił fizycznych, zasobu sił duchowych czy umysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem talentów neuronalnych. O tych ostatnich – tak odmiennych od całej reszty, a jednocześnie ogromnie ważnych w życiu człowieka, może opowiedzieć szerzej moja koleżanka, Dominika Łysio. To ona zajmuje się talentami Galuppa na terenie Wrocławia i to z nią właśnie planuję kolejny filmik na portalu. Śledźcie koniecznie, do następnego razu!

Leave a Comment