Zbiór wierszycoś za coś

 

cena, którą płacić muszą poeci

to ich dusza

skradziona przez „ładne” słowa

 

dobro które oddaję innym

zostawia za sobą bezsilność

lub pustkę z echem czerni

omamione myśli rozmawiają przy mnie

lecz beze mnie

czy wiecie jak smakuje samotność

w głowie gdzie panuje tłum i chaos?

 

kiedy stracili oni swe zdrowie?

w którym wierszu porzucili swe zmysły?

 

W imię prawdy

Nieprawda

Nie od dziś mnie prześladuje.

Dlatego właśnie, może w ucieczce przed nią,

Ryzykuję siebie każdym wierszem,

Gdy wychodzę przed szereg

I wykrzykuję moją własną prawdę.

Przed sobą mam wieczność pisania,

Nawet na drewnianej trumnie,

Wydrapywać będę ostatnie słowa.

Poezja jest nieśmiertelna,

A ja właśnie tak się czuję,

Gdy w jednej ręce mam pióro,

A w drugiej słowo.

 

Dziś romantykom już wszystko jedno,

Czy to cierpienie czy kochanie.

I tak w tym dzisiaj słowo „miłość”

Jest jak kropla w oceanie marzeń,

Zaginiona gdzieś pomiędzy

Kocham, a jest mi to obojętne.

„Byle tylko pisać” krzyczą poeci na ulicy,

„Byle szerzyć prawdę i piękno

W upadającym wieku”.

 

Wystawa XXI wieku

 

Trafiłam na wystawę pięknych obrazów.

 

Z pierwszego patrzyła radosna twarz.

Śmiały się piękne usta.

Nie mogłam jedynie zrozumieć,

Dlaczego krwawiły uszy,

A w oczach gościł smutek?

 

Zachwyciło mnie kolejne dzieło

Swą naturalnością i pięknem,

Gdyż przedstawiało ono las.

Poczułam jednak niepokój,

Gdy zauważyłam uciekające z niego zwierzęta.

 

Moje oczy przyciągnęła abstrakcja:

Dziwie skrzywiony kosz, a naokoło niego ludzie.

Jednak dlaczego znajdowali się oni i w koszu?

Są przecież tacy sami,

Jedynie o innym kolorze skóry.

 

Były także rzeźby.

Idealne ciała, smukłe nogi, wąskie talie.

Jednak i na tych twarzach widziałam smutek,

A może było to zmęczenie?

Z ulgą na ramieniu znalazłam wyjście z muzeum.

Dlaczego ktoś przedstawił rzeczy

Tak absurdalne i straszne?

 

Adopcja łez

 

Czasami zamykam oczy,

Aby w uszach usłyszeć śpiew,

A w środku powitać ciepło,

Którego zbyt szybko zabraknie,

Gdy z powrotem spojrzę na świat.

 

Rzadko płaczę prawdziwymi łzami,

Bo zbyt często widzę je u ludzi,

By je skopiować i udawać,

Że były tak naprawdę moje.

Wtedy płaczę łzami wszystkich,

Całego świata, żywego i obcego,

Który momentami jest tak przestraszony,

Że nie ma odwagi zrobić tego sam.

 

Mam wrażenie, że ludzie robią to za mnie.

Wydobywam z nich wszystkie te łzy,

Aby tylko uniknąć swoich,

Bo tak bardzo boję się własnych,

Że nie chcę ich odbicia widzieć w oczach osób,

Którym chcę oddać swoje szczęście.

Aleksandra Pytlińska
Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu
Klasa III

dr Aldona
Senczkowska–Soroka

zwraca uwagę na styl, dostosowanie stylu do formy, dobranie formy do utworu, dojrzałość utworu, stosowanie środków artystycznego wyrazu, budowę utworu, budowanie postaci, narratorów.

Dokonała ona oceny kształtującej pracy konkursowej, którą można odnaleźć na dole strony.

Według OK efektywna informacja zwrotna zawiera:

  • wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
  • odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
  • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
  • wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
Ocena kształtująca

Co uczeń zrobił dobrze?

Rozbudowana forma, przemyślana, choć miejscami chaotyczna (myśli). Autorka zastosowała ciekawą formułę przywoływania przemyśleń podmiotu lirycznego podczas oglądania wystawy. Przywołanie tradycji historycznoliterackiej. Utwór autotematyczny (często podejmowany przez artystów w różnych epokach). Bogate słownictwo nazywania uczuć, myśli, problemów. Wiersz jest dobrze przygotowany – wynotowane myśli ułożone są w przemyślaną formę.

Co należy poprawić?

Należy popracować nad „szykiem” myśli, zdarzeń, logiką utworu.

Jak należy to poprawić?

Podczas tworzenia utworu poetyckiego warto dokonać selekcji – wykreślić, usuwać słowa, całe wersy i podjąć próbę zastąpienia ich innymi.

Jak uczeń ma się dalej rozwijać?

Dobrze przemyślana i wprowadzona przerzutnia, inwersja, zmiana kolejności słów, inne dobre zmiany i wiersz staje się „ciekawszy” w odbiorze. Nad tym dobrze popracować – trening czyni mistrza. Polecam także przeczytać tekst na głos – to pozwala zauważyć wiele.